Creativeheads

Medierådgivning

Med medierådgivning fra Creative Heads får du en erfaren sparringspartner som hjelper deg med å lykkes med din digitale markedsføring.

Gjennom medierådgivning hjelper Creative Heads deg med den komplette kundereisen

De seks stegene i kundereisen

Både bedrifter og privatpersoner bruker lengre tid på kjøpsprosessen etter at Internett ble en naturlig del av kundereisen. I dag er ikke kunden vunnet idet du overbeviser prospektet ditt om at de trenger produktet eller tjenesten du leverer—da starter heller kampen om å bli den foretrukne leverandøren.

I en mediebyråavtale setter vi opp en strategi med utgangspunkt i dine behov, ønsker og utfordringer. Kombinasjonen av høy kompetanse, mye erfaring og stadige analyser av innsamlede data gjør at vi i Creative Heads vet hva som vil gi deg riktig verdi tilbake.

Workshop

Noen deler av markedsføringen kan det være best å styre selv, men det er ikke alltid så lett å komme i gang eller vite hva som er riktig strategi.

SoMe-strategi

Er du usikker på hvordan din bedrift bør bruke sosiale medier for å engasjere målgruppen sin? Creative Heads hjelper deg!

Markedsanalyse

Markedsanalyse innebærer å innhente informasjon om markedet. Dette er avgjørende for å kunne beslutte hvilke tiltak som må iverksettes.

Overvåking

Med overvåking av dine nettsider kan vi se hva som fungerer og ikke. I Creative Heads gjør vi endringer basert på data, ikke synsing.

Markedsføring

Markedsføring er en viktig del av enhver bedriftsstrategi. Digital tilstedeværelse gir økt bevissthet rundt din merkevare.

Medierådgivning med grundige analyser og tett oppfølging

Som medierådgiver følger vi deg opp jevnlig slik at vi kan gjøre de justeringene som trengs. Det er mye som kan endre seg innad i din bedrift og i markedet, og derfor vektlegger vi god dialog gjennom hele året. I gjennomganger med deg vil vi rapportere resultater og gi anbefalinger basert på disse. På den måten vil du hele tiden være oppdatert på hva som gir deg verdi. I Creative Heads er vi opptatt av grundig oppfølging av våre kunder, og derfor vil vi alltid være tilgjengelig for deg om det er noe du ønsker svar på utenom gjennomgangene.

For at vi skal kunne gi deg grundige tilbakemeldinger, etablerer vi analyseverktøy og konverteringssporinger så snart du blir kunde hos oss. Dette gjør vi for å kunne vurdere din nåværende markedsføring og for å følge med på effekten av kampanjene vi starter for deg.

Ikon med grafer

Resultatgaranti

Det er mange faktorer som kan påvirke resultatet av markedsføringen. Det gjør at det kan det være utfordrende for deg som kunde å vurdere hvilke tiltak som gir best effekt. Våre erfaringer viser at våre kunder ønsker å se resultater heller enn å bli fortalt hvilke tiltak som er iverksatt.

Av den grunn har Creative Heads resultatgaranti. Det gjør at du kan føle deg trygg på at vi når målene vi har satt i fellesskap, og at innsatsen vi gjør skaper verdi for deg.

Med medierådgivning får du en oppskrift

For å kunne følge dine kunder gjennom hele kjøpsprosessen, trenger du å kunne tilby dem den informasjonen som søkes i alle de fem trinnene i kundereisen. Utfordringen ligger i å hele veien levere dette innholdet til riktig tid.

Creative Heads gjør det enkelt. Vi utvikler en femtrinnsmodell for deg, og denne kan enkelt automatiseres. På den måten vil den digitale markedsføringen din fungere som en automatisk selger som alltid sier de rette tingene til riktig tid