Personvernerklæring

Basert på Artikkel. 13 i EUs generelle personvernsforordning 2016/679, vil vi informere deg om at siden 25. mai 2018 er følgende informasjon og prinsipper knyttet til administratorens behandling av dine personopplysninger gyldige:

 • Administratoren av dine personlige data er Creative AS med hovedkvarter på Skjetten,  Hvamsvingen 11A, 2013.
 • Administratoren har utnevnt en personvernansvarlig som kan kontaktes via e-post: post@creative.no i enhver sak angående behandlingen av dine personopplysninger.
 • Dine personopplysninger vil bli behandlet:
  • for å oppfylle de rettslige forpliktelsene som påhviler administrator på grunnlag av alminnelig gjeldende lover, herunder skatte- og regnskapsforskrifter, er det rettslige grunnlaget for behandlingen art. 6 par. punkt c i forordning 2016/679;
  • for analytiske og statistiske formål – det rettslige grunnlaget for behandling er administratorens legitime interesse (artikkel 6 (1) bokstav f i forordning 2016/679), det er begrunnet med administratorens interesse å analysere resultatene av forretningsdriften.
  • for å samle inn dataene dine med det formål å etablere samarbeid med en medarbeider i rekrutteringsprosessen.
  • for å iverksette administratorens berettigede interesse med hensyn til muligheten for å forfølge krav eller forsvar mot krav – det rettslige grunnlaget for behandlingen er administratorens berettigede interesse (artikkel 6 (1) bokstav f i forordning 2016/679).
 • Dine personopplysninger vil bli overført til:
  • enheter som yter tjenester til administratoren, nødvendig for å utføre kontrakter inngått med deg, for eksempel behandling av klager,
  • regnskapstjenester, fakturering og oppgjør av kontrakter, kvalitet på tjenesten, kravundersøkelse, juridiske, analytiske og markedsføringstjenester, postoperatører og kurerer,
  • banker med hensyn til betaling,
  • myndigheter som har rett til å motta dataene dine på grunnlag av lovbestemmelser.
 • Dine personopplysninger vil bli behandlet under varigheten av samarbeidet, inkludert varigheten av rekrutteringsprosessen, og ved valgfrie data – inntil samtykket trekkes tilbake, men ikke lenger enn kontraktens varighet. Behandlingsperioden for personopplysninger kan forlenges hver gang med en foreldelsesfrist for krav, dersom behandlingen av personopplysninger vil være nødvendig for å søke mulige krav eller forsvare seg mot slike krav fra administrator. Etter denne perioden vil opplysningene kun bli behandlet i den utstrekning og i den tid som kreves av loven, inkludert regnskapsforskrifter. Ved samtykke til behandling av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsprosesser av ansatte drevet av Administrator, vil dine personopplysninger bli lagret i ett år fra datoen for overføring av personopplysninger til Administrator.
 • Hvert samtykke kan trekkes tilbake når som helst. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble utført før tilbaketrekkingen. For bevisformål ber administratoren deg om å trekke tilbake samtykket ditt skriftlig eller elektronisk. Du har rett til innsyn i dataene og kreve retting, sletting, behandlingsbegrensninger, rett til å overføre data og rett til å protestere mot behandling av data.
 • Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsorganet som er involvert i beskyttelse av personopplysninger, dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med bestemmelsene i forordning 2016/679.
 • Dine personopplysninger vil ikke bli profilert og vil ikke bli overført utenfor EØS.
 • Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger for å rette markedsføringsinnhold til deg. I tillegg til behandling av personopplysninger for formålene angitt i punkt 3 c) og d) har du rett til å reise innsigelser av grunner knyttet til din spesielle situasjon. For bevisformål ber administratoren om å sende inn innsigelser skriftlig eller elektronisk.
 • Oppgi personopplysninger kreves av administratoren for å inngå og utføre avtalen, med unntak av personopplysninger som er merket som valgfrie, som er frivillig.