Creativeheads

Overvåking

Med overvåking av dine nettsider kan vi se hva som fungerer og ikke. I Creative Heads gjør vi endringer basert på data – ikke synsing.

Hvorfor overvåking?

Når du skal opprette en nettbutikk er det viktig at vi går grundig gjennom de behovene din bedrift har. Det er slik du får det resultatet du ønsker.

Vi holder gjerne en workshop sammen med deg der vi går gjennom systemene du allerede bruker, og hva du ønsker å oppnå med nettbutikken.

Deretter lager vi en kravspesifikasjon som vi går gjennom sammen. En kravspesifikasjon er en systematisk beskrivelse av ønskede egenskaper hos produktet du bestiller. Dette er viktig for at du skal være trygg på hva du får.

Heatmaps

Heatmaps viser på en fin måte hvor på nettsiden brukere klikker og hvor det bør gjøres endringer. Vi bruker heatmaps på spesifikke sider du ønsker konvertering på.

Konkurransesituasjon

Vi følger opp hvordan din nettside klarer seg sammenlignet med dine konkurrenter. Vi sammenligner tallene hyppig, slik at vi sammen med deg kan se forbedringspotensialet.

Recordings

Vi bygger trakter som er basert på konverteringsmål. Disse bruker vi til å se hvor vi mister kundene og hvilken informasjon som er viktig for de som konverterer. Deretter AB-tester vi forskjellige løsninger.

Hva gjør vi?

Når vi har overvåket siden din en periode, sitter vi igjen med nyttig informasjon om hva som fungerer og hva som eventuelt må forbedres på nettsiden din. Noen sider på nettstedet ditt viser seg kanskje å få lite oppmerksomhet. Da er det nødvendig å gjøre en evaluering av hvorfor, og om siden rett og slett bør fjernes. Dersom vi ser at besøkende ikke skroller nedover siden, og kun leser det første de ser på siden, er det viktig å jobbe med innholdet.

Viktig informasjon bør ligge langt opp, slik at de besøkende ikke går glipp av det. Dersom vi ser at mange klikker et sted på siden som ikke fører noe sted, må det vurderes om det kanskje er utydelig hvordan man navigerer seg videre. Ved hjelp av all denne informasjonen kan vi utarbeide en side som er brukervennlig og optimalisert for nettopp dine kunder. 

Hva med GDPR?

Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger, og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Les mer om dette hos Datatilsynet.

Alle programmene og rapportene vi bruker er GDPR-tilpasset. Vi har kun fokus på brukeropplevelsen og brukeratferd. Legger brukeren igjen informasjon som telefonnummer eller e-post, vil dette bli fjernet slik at verken vi eller våre kunder har mulighet til å se det. 

Ønsker du en nettside som konverterer?

Creative Heads overvåker din nettside og benytter informasjonen til å optimalisere slik at du får resultatene du ønsker. Ta kontakt for en uforpliktende prat med en av våre rådgivere!