Creativeheads

Merkevarestrategi

Vi hjelper deg med å sette dine visjoner, drømmer og mål i system. Sammen lager vi en merkevarestrategi som tar din bedrift til neste nivå.

En svale gjør ingen sommer

Visjoner, ambisjoner og drømmer er viktige for at en merkevare skal oppnå suksess. Får du ikke satt disse i system, vil det derimot mest sannsynlig bli med drømmen. Skal en merkevare vokse, er det helt nødvendig å ha en overordnet strategi. Én morsom annonse gjør lite hvis den ikke er basert på et kreativt konsept. Et slagord sier ingenting hvis det ikke passer med kundens opplevelse av de ansatte. Merkevarestrategien er med andre ord slagplanen for merkevaren som helhet.

En tydelig strategi

Skal du sette sammen en god plan er det mange momenter å ta hensyn til. Strategien må være tydelig og etterfølgelsen lojal. Når vi setter sammen en merkevarestrategi velger vi å dele den opp slik:

Skal du vite hva du skal si og hvordan du skal si det, må du først vite hvem merkevaren skal være. En snill og raus bestefar? En tøff og direkte tenåring? Å ha et bevisst forhold til identiteten bedriften din har er grunnleggende for å kommunisere effektiv.

Mer om identitet

Kultur er en viktig faktor en ikke kommer unna. Har man ikke selv et bevisst forhold til den, tar den kontroll. Kultur spiser visjon til frokost og det er derfor viktig å designe kulturen en selv ønsker.

Hvorfor gjør merkevaren din det den gjør? Hva skal den oppnå? Visjonen er en oppnåelig drøm du aldri slutter å strekke deg mot.

Misjonen beskriver hva merkevaren din gjør og hvordan det skiller seg fra hva konkurrentene gjør.

Hvilke verdier din merkevare har og kommuniserer utad, er ekstremt viktig for hvordan bedriften oppfattes. Det er også viktig for å ansette de riktige menneskene, hvordan kulturen er på arbeidsplassen og hvordan målgruppen snakker om sin opplevelse av merkevaren. Gode verdier er den perfekte målestokk for alle avgjørelser som skal tas!

Drømme-renommeet beskriver hva du skulle ønske målgruppen sa om din bedrift. Hvordan snakker de om den til vennene sine? Hva håper du de tenker om bedriften?

Det finnes ulike mål man kan sette seg. Noen er konkrete, og koblet til omsetning eller resultat. Disse er selvsagt helt nødvendige. Målene som settes sammen med visjon, misjon og verdier bør derimot være mer overordnede og langsiktige.

Å vite hvem man snakker til er helt vitalt for å kommunisere effektivt. Hvor gamle er de? Hva gjør de på fritiden? Kjenner du målgruppen ut og inn er sjansen for å nå frem mye større.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvorfor man kommuniserer. Målet for kommunikasjonen kan eksempelvis være for å endre holdninger hos målgruppen, øke salget, rekruttere ansatte eller øke antall medlemmer. Å sette et kommunikasjonsmål bidrar til å tydeliggjøre selve kommunikasjonen.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvorfor man kommuniserer. Målet for kommunikasjonen kan eksempelvis være for å endre holdninger hos målgruppen, øke salget, rekruttere ansatte eller øke antall medlemmer. Å sette et kommunikasjonsmål bidrar til å tydeliggjøre selve kommunikasjonen.

Mer om kreativt konsept

Hva du ønsker at målgruppen skal sitte igjen med? Dette kan være etter å ha sett kommunikasjonen til din merkevare, etter å ha besøkt eller benyttet seg av den, eller etter å ha møtt de ansatte.

Vi kan strategi

I Creative Heads er vi ordentlig gode på strategi. Vi har også stort spenn i både kompetanse og erfaring blant våre ansatte, slik at vi alltid har kvalifiserte meninger tilgjengelig. Ønsker du en tydelig merkevarestrategi for å ta din bedrift til neste nivå, bistår vi deg gjerne med å legge en slagplan!