Creativeheads

Kommunikasjonsplan

Med en kommunikasjonsplan har du et godt grunnlag for effektiv kommunikasjon. Våre rådgivere utvikler gjerne en grundig kommunikasjonsplan i tråd med dine mål og behov.

Få planen du trenger

Alle virksomheter fungerer på ulike måter, og dette avgjør hva som skal kommuniseres. Mens enkelte trenger en spesifikk plan for kommunikasjon ved lansering av nye produkter eller kampanjer, har andre behov for en plan som strekker seg over lengre tid.

Creative Heads setter opp en kommunikasjonsplan i samsvar med dine ønsker. Etter vårt møte med deg, utformer vi en grundig plan med de tiltakene vi mener vil bidra til å nå målene dine.

Full oversikt over din kommunikasjon

En kommunikasjonsplan er en konkret oversikt over dine planlagte markedsaktiviteter for en viss periode. Den kan for eksempel vise:

● Hvilket budskap som skal kommuniseres

● Tidspunktet dette skal skje

● Målgruppen for budskapet

● Hvilken kanal som skal benyttes

● Mål for kommunikasjonstiltaket

Når det gjelder hva kommunikasjonsplanen skal inneholde, finnes det ikke noe fasitsvar – men jo mer detaljert planen er, desto enklere blir det for deg senere! Man bør kartlegge hvilke tiltak som sannsynligvis vil gi ønsket effekt, og sørge for å inkludere disse.

Det kan imidlertid være lett å la seg rive med når man skal utforme en kommunikasjonsplan. Det finnes jo så mange spennende kanaler, formater og budskap! Men noe som er viktig å ha i bakhodet i denne prosessen, er at planen bør være gjennomførbar. Tenk over hvilke ressurser og hvor mye tid du har til rådighet. Ofte kan selv små tiltak ha stor effekt.

Sikre kontinuitet i kommunikasjonen

Kommunikasjonsplanen skal konkretisere den overordnede kommunikasjonsstrategien og bidra til at du når dine mål. En god kommunikasjonsplan hjelper deg med å sørge for kontinuerlig aktivitet i dine kanaler. Ved at du hele tiden vet hva som er neste steg, ligger du alltid et hestehode foran og sparer deg selv for hodebry.

En kommunikasjonsplan kan ha stor verdi for deg! Men selv om man har en plan, betyr ikke det at kommunikasjonen er satt i stein. Så klart skal det også være rom for spontanitet og reaktiv kommunikasjon! Det er tross alt vanskelig å forutse nøyaktig hva som kommer til å skje i planperioden.

Unngå feiltråkk

Kommunikasjonstiltak er noe som ofte havner langt bak i køen hos bedrifter. I en hektisk arbeidsdag ender mange opp med å gjøre det litt halvveis. Med en plan for kommunikasjonen unngår du å ende opp med å gjennomføre aktiviteter uten mål og mening. 

En god plan kan bidra til å sikre helhetlig kommunikasjon, for eksempel når det kommer til ordlyd og visuelle elementer. Med en rød tråd i kommunikasjonen vil du styrke din merkevare. Og sterke merkevarer har mange fordeler! Kundene vil lettere kunne kjenne deg igjen, og sjansen er større for at de vurderer å kjøpe dine produkter eller tjenester.

Få hjelp til alt som heter kommunikasjon

Er du helt grønn på kommunikasjon? Frykt ikke – Creative Heads kan hjelpe deg med alt innen kommunikasjon.

En overordnet merkevarestrategi er selve grunnlaget for å kunne planlegge effektive markedsaktiviteter. Våre medierådgivere utformer gjerne en strategi som styrker din merkevare. Når denne er på plass, kan vi gå i gang med kommunikasjonsplanen.

Vi iverksetter gjerne kommunikasjonsplanen for deg. Våre kreative hoder produserer og implementerer de aktuelle tiltakene. Blant våre tjenester finner du innholdsproduksjon, annonsering, design og mye mer.

Ønsker du å styrke din merkevare?

Med oss som samarbeidspartner sparer du tid og ressurser, samtidig som du garantert får gode resultater. Kontakt oss for informasjon om hva vi kan gjøre for deg!