Creativeheads

Markus Gerardo – Lærling innholdsproduksjon

Markus Gerardo - Lærling
innholdsproduksjon

Markus Gerardo Lærling innholdsproduksjon Creative

Hvordan er det å være lærling hos Creative Heads?

Å gå inn i læreperioden i et så omfattende fag som innholdsproduksjon kan være både krevende og overveldende. Likevel har opplevelsene jeg har hatt det siste året som lærling hos Creative Heads vært noe av den mest lærerike og spennende utdanningen jeg har hatt. Så hvordan er det å jobbe som lærling i et fagområde som er i konstant utvikling?

Lærlinger som ressurs

Markus Gerardo Lærling innholdsproduksjon Creative
Med forbrukervaner og trender som endrer seg kontinuerlig er det viktig at de ansatte også gjør det. Lærlinger er en sterk ressurs å ha for å få mer innsikt i disse områdene, ettersom det er vi som er mest på sosiale medier. De ansatte i gode lærlingbedrifter gir oss nye innblikk i hvordan man arbeider, og muligheten til å diskutere med andre ansatte om hvordan man best kan løse et problem har vært ekstremt viktig for opplæringen min under Creative Heads.

Oppfølgning og læringsmetoder

Da jeg først begynte som lærling, ble jeg umiddelbart kastet ut i arbeid. Jeg begynte med å skygge ansatte på oppdrag, og lærte av dem før jeg raskt ble sendt ut til forskjellige kunder på egen hånd. Det å bli gitt ansvar så raskt, og muligheten til å feile og lære praktisk har vært stort for utviklingen min. Det at arbeidshverdagen er så variert er også ekstremt motiverende. Jeg kan gå fra å ta miljøbilder av ansatte én dag, til å filme et golf-arrangement dagen etterpå, for så å lage grafiske produkter til fotballspillere dagen etter det igjen. Det er alltid nye ting å prøve seg frem på, og en bedrift og kollegaer som støtter kreativ vekst er godt å ha som støttespillere. Kreative ansatte, og dermed også lærlinger, fører til en mer kreativ bedrift.
 
Forskjellige mennesker lærer på forskjellige måter, og teoretisk opplæring er den andre halvdelen av arbeidshverdagen. Selv om det blir brukt mye tid ute på forskjellige oppdrag, må produktene av det som blir gjort “on-site”, ferdigstilles på kontoret. Redigering, lyddesign, og fargegradering er bare noen få av mange aspekter ved ferdigstillingen av en film, og muligheten for å sette seg ned og ta et kurs på nye ting du har lyst til å lære er noe som ikke bare er viktig for lærlinger, men også for ansatte i alle bedrifter. Som sagt er også de andre ansatte i bedriften viktige å kunne lære av, siden de sannsynligvis har møtt på liknende problemer, og vet om effektive måter å løse disse problemene på.
 
Samtidig er det viktig med god oppfølging av lærlinger, slik at de føler seg trygge som de nye på jobb, og at man kjenner hvordan enkeltpersonen lærer på den beste måten for dem. I Creative Heads har vi både teammøter og én-til-én møter, som er en god ressurs for både bedriften og de ansatte for å sikre videreutvikling og tettere bånd.
 
Dermed får du som lærling i bedrift god kompetanse og utvikling til å drive med akkurat det du vil jobbe med, og får en utvidet portefølje og sosialt nettverk som er viktig for enhver person. Ut ifra mine egne erfaringer ville jeg absolutt anbefalt å bli lærling!
 
Nysgjerrig på hva jeg gjør innen film og foto? Les mer om film og foto her.
 
Markus Gerardo Lærling innholdsproduksjon Creative
Utviklet av Creative, en del av Yes Group