Creativeheads

Programmatisk annonsering

Med programmatisk annonsering kan du kjøpe annonseplasser på tvers av så godt som alle nettsider som er åpne for annonsering, uten at du trenger å forhandle med hvert enkelt medium. 

Vi hjelper deg med programmatisk annonsering

I Creative Heads tilbyr en komplett annonsetjeneste. Vi hjelper deg med programmatisk annonsering gjennom en børs hvor vi byr på annonseplasser. På denne børsen betaler vi kun for visninger for et bestemt publikum. Ønsker du å nå en bestemt gruppe mennesker basert på kriterier som kjønn, alder, geografi eller interesser? Eller hva med å oppsøke personer som har besøkt nettsidene dine tidligere? 

Med programmatisk annonsering har vi mulighet til å nå dem på tvers av alle medier. Dette kan være landsdekkende aviser som VG, Dagbladet og Dagens Næringsliv, eller lokalaviser i det området din bedrift dekker. Det kan være blogger, nisjenettsteder, forumer eller andre, mindre nettsteder. Det er ikke lenger hvilket medium vi velger som er viktig. Vi retter oss mot akkurat det publikumet du ønsker å nå, uavhengig av hvilke nettsider de besøker.

Fordeler med programmatisk annonsering

Ved å kun betale for visning av annonser for de som tilfredsstiller kriteriene for dine drømmekunder, vil du øke sannsynligheten for at de klikker og konverterer.
 

Vi sørger for at alle mediekjøp foregår i sanntid, uten behov for dialog og forhandling med annonseselgere i de enkelte mediene. Dette gir deg billigere annonsering i form av lavere administrasjonskostnader.
 

Gjennom våre systemer for programmatiske annonsekjøp kan vi sette begrensninger for hvor mange ganger hvert enkelt menneske skal se annonsene dine. Vi kan også koble annonsene opp mot konverteringssporing. Da slutter vi å vise annonsene når kunden har gjennomført ønsket handling på nettsidene dine.
 

Ønsker du hjelp med annonsering?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan Creative Heads kan hjelpe deg med å lykkes med dine annonser.