Creativeheads

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Creative Heads ønsker å bidra til grønn omstilling i næringslivet. Vi jobber kontinuerlig med å øke egen miljøkompetanse, og gjør aktive tiltak for å sikre at driften er mest mulig bærekraftig. Positivt både for samfunnet som helhet og for miljøet i bedriften. Vi ble sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift desember 2022!

Fokus på bærekraftig drift

Miljø er et viktig fokusområde for oss i Creative Heads. For å konkretisere og dokumentere våre miljøtiltak, har vi valgt å bli sertifisert Miljøfyrtårn. 

Ved å redusere vårt klimaavtrykk og skape gode arbeidsforhold ønsker vi å gi noe tilbake til lokalmiljøet og samfunnet som helhet. Videre er vårt håp at det å jobbe i en Miljøfyrtårn-bedrift skaper stolthet og engasjement blant Creative Heads’ ansatte. I tillegg håper vi at dette gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner og inspirasjonskilde for kunder, leverandører og andre aktører i næringslivet.

Miljøfyrtårn-merke og teksten "vi er Miljøfyrtårn-sertifisert"

Noen av våre miljøtiltak

Klimatiltak som strømbruk og resirkulering er en viktig del av bærekraftig drift – men det handler om mye mer. HMS er en annen dimensjon av bærekraft, og dette inngår også i kriteriene for å bli en Miljøfyrtårn-bedrift. Vi i Creative Heads har iverksatt tiltak for å øke trivsel og forbedre ergonomien på arbeidsplassen. Under ser du noe av det vi gjør!

Arbeidskrav og egenkontroll

Vi tilstreber at våre arbeidstakere skal ha innflytelse og egenkontroll over arbeidet som utføres. En aktiv arbeidssituasjon bidrar til jobbengasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser.

Trivsel og HMS

Vi har fokus på tiltak som skaper gode arbeidsforhold i Creative Heads – blant annet gjennom:

  • Arbeidsmiljøundersøkelser kontinuerlig

  • Jevnlig oppfølging av ansatte

  • Muligheter til utvikling gjennom nye arbeidsoppgaver eller kompetansehevende tiltak

  • Massasjestol på kontoret

  • Sosiale arrangementer gjennom året

  • Spill og andre aktiviteter tilgjengelig på jobb for avbrekk

  • Lufte-/aktivitetspauser daglig

  • Tilgang til treningssenter

Målet med dette er å øke de ansattes trivsel ved å sørge for et godt arbeidsmiljø, gode arbeidsfasiliteter og forebygging av belastningsskader på jobben.

Inkluderende arbeidsliv

Creative Heads samarbeider med NAV og tilbyr arbeidstrening i henhold til IA-avtalen. Målet med dette er å hjelpe arbeidssøkere med å komme seg inn i arbeidslivet.

Energibesparelser

For å kutte vårt energiforbruk har vi fokus på å kartlegge hva bedriften bruker av vann og energi knyttet til blant annet belysning. Vi har byttet ut samtlige gamle taklamper med LED-belysning og sørger for at lyset slukkes hver kveld.

Avfall

Creative Heads er på mange måter er en svært digital bedrift. Vi holder fysiske dokumenter til et minimum, og benytter blant annet benytter elektronisk signering av tilbud.

Virksomheten vår er riktignok ikke helt fri for avfall. Derfor har vi etablert flere muligheter for kildesortering og innført rutiner knyttet til dette.

Gjenbruk

Gjenbruk er bra for både miljø og lommebok. Vi etterstreber å gjenbruke det vi har av kontormøbler, og når det er behov for nytt kjøper vi brukt og oppsirkulerer der vi kan.

Transport

Vi ønsker i størst mulig grad å ta miljøhensyn ved tjenestereiser. Derfor forplikter vi oss til å:

  • Vurdere nødvendigheten av enhver tjenestereise – målet er å kutte reisevirksomhet og erstatte dette med digitale møter der det er mulig

  • Gjøre alle nødvendige reiser så klimavennlige, trafikksikre og kostnadseffektive som mulig

Miljøfyrtårn logo

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en sertifisering som hjelper norske bedrifter med å dokumentere din miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Dette er Norges mest brukte miljøsertifikat – totalt er i dag over 8500 virksomheter landet over sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent ved offentlige innkjøp og godkjent miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Ordningen har også fått anerkjennelse av EU-kommisjonen, som den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa.

 

Vi oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme

Vi opplever det å bli Miljøfyrtårn som utelukkende positivt og anbefaler andre virksomheter å gjøre det samme. Jo flere som blir med på miljødugnaden, desto bedre! I tillegg til de åpenbare fordelene for miljø og samfunn, kan dokumenterte miljøtiltak dessuten gjøre at dere blir et mer attraktivt alternativ for kunder og samarbeidspartnere.

Mye arbeid er involvert i en Miljøfyrtårn-sertifisering. Innkjøp og avfallshåndtering må vurderes, og en årlig klima- og miljørapport må utarbeides. Vi vil takke Grønn Jobb, som har hjulpet oss med sertifiseringen.

Her kan du lese mer om hvordan man blir en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.