Creativeheads

Accelerator logistikksenter

Accelerator AS

Creative Heads har hjulpet oss med ny nettside, utviklet nettsideinnhold og administrerer Google Ads. I tillegg er det planlagt å ta bilder og lage en film.

PC med nettsiden til Accelerator på skjermen

Vi setter veldig pris på de jevnlige rapportene vi får av Marius. Der får vi informasjon om hvilke søkeord som gir oss mest trafikk, og vi har fått oss en skikkelig oppvekker på det området. Vår målgruppe bruker ikke nødvendigvis de samme ordene som oss når de skal søke på prosesser, tjenester og produkter som vi leverer. Creative Heads gjør en viktig jobb i å finne ut av hvordan målgruppen tenker, og finne ut hva som når ut til eksisterende og potensielle kunder.

Mobiltelefon med nettsiden til Accelerator på skjermen