Creativeheads

NeIC logo

NeIC

NeIC utvikler og drifter
e-infrastrukturløsninger av høy kvalitet på tvers av felles nordiske interesser. NeIC består av tekniske eksperter fra hele Norden og er en organisatorisk del av NordForsks virksomhet.

NeIC boks
NeIC handlenett
NeIC roll-up

NeiC hadde to utfordringer til oss: Å gjøre seg forstått blant sitt publikum og behovet for ny profil. Vi ble kjent med NeiC og leverte ny identitet, strategi, nettside og branding for live-arrangementer.

NeIC nettside gif