Creativeheads

Vi satser på våre medarbeidere!

Creative Heads har stort fokus på kompetanseutvikling med kurs, seminarer, konferanser og møter. Dette skaper motivasjon og engasjement i teamet. Dessuten bidrar det til at vi kan opprettholde den høye kvaliteten på det vi leverer til våre kunder. Her kan du lese mer om hvordan vi sørger for at våre ansatte får faglig påfyll!

Fokus på utvikling og kompetansedeling

Markedsføring er et fagområde i rivende utvikling. Det er ikke slik at man kan delta på kurset Markedsføring 101 – lære alt om markedsføring – og vipps, så kan man det man trenger å vite for resten av karrieren. Det hadde kanskje vært enkelt, men også dørgende kjedelig. Heldigvis er det slik at markedsføringstrender, teknologi og forbrukervaner endrer seg konstant. Vi får nye, spennende muligheter hele tiden! Men ønsker vi å utnytte disse, er det viktig å være på ballen.

Creative Heads har ambisjoner om å være de beste på vårt felt. Dette er en av grunnene til at vi oppfordrer våre ansatte til å lære og dele kunnskap med hverandre. For å best mulig tilrettelegge for dette, setter vi ofte av tid kompetanseutvikling i arbeidstiden.

Faglig utvikling på alle spesialistområder

En arbeidsgiver kan legge forholdene til rette for læring og utvikling, men for at dette skal ha en effekt må også de ansatte vise interesse for det. Og det er absolutt tilfellet hos oss i Creative Heads!

Det er på høy tid at vi skryter litt av våre ansatte. Denne kunnskapssultne gjengen deltar på kurs, seminarer og andre faglige arrangementer med jevne mellomrom.

Hittil i år har teamet vårt til sammen gjennomført rundt 40 ulike kurs – noe som tilsvarer om lag ett kurs i uken. Og ved siden av dette har de fremdeles tid til å skape glimrende resultater for våre kunder. Er ikke det imponerende, så vet ikke vi!

Ansatt i Creative jobber på datamaskin

Noe av det våre ansatte har fordypet seg i den siste tiden er:

Gir inspirasjon og motivasjon i arbeidshverdagen

Creative Heads ønsker å være en arbeidsplass der de ansatte trives. I en arbeidshverdag der rutineoppgaver tidvis kan være rådende, og faglig utvikling gir et avbrekk der de ansatte kan fokusere fullt og helt på utvikling av egen kompetanse.

Mye inspirasjon kan hentes gjennom å lære nye teorier, teknikker – kanskje til og med helt nye ferdigheter. Dette gir rett og slett en skikkelig boost!

Vi spiller hverandre gode

Vi i Creative Heads har folk som jobber med alt fra rådgivning og prosjektledelse til innholdsproduksjon, design og web. Alle befinner seg på samme kontor, noe som gjør at vi enkelt kan samarbeide på tvers av team. Dette er en mulighet vi benytter oss av ofte.

Tverrfaglig samarbeid gjør at vi får utnyttet kompetansen vi har in-house. Med dette kan vi komme frem til mange spennende ideer, og oppnå best mulige resultater for våre kunder. Dessuten er det hyggelig å jobbe sammen om felles mål!

Fem ansatte i Creative på kontoret