Creativeheads

Vi er på vei til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert

Creative Heads har satt i gang en prosess for å bli sertifisert Miljøfyrtårn. Målet er å bli ferdig innen sommeren 2022. — Vi håper sertifiseringen gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner og leverandør for andre aktører i næringslivet.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som hjelper bedrifter med å drive bærekraftig.

— Det er viktig å ta vare på miljøet, både som privatpersoner og bedrift, sier Camilla Ferstad-Haagensen, CIO i Creative Heads. Hun er glad for at bedriften endelig kan begynne på prosessen med å bli sertifisert Miljøfyrtårn. — Desto mindre klimafotavtrykk vi alle setter, desto bedre vil fremtiden se ut.

Banner grønn omstilling bærekraft Creative

Et steg mot en grønnere fremtid

Som bedrift har Creative Heads utslipp, avfall og forbruk i en helt annen skala enn de ansatte har som privatpersoner, og med det følger et ansvar om å drifte mest mulig bærekraftig. Dette er en måte for bedriften å gi tilbake til lokalsamfunnet og næringslivet på.

— Vi er på mange områder allerede en veldig digital bedrift med få fysiske produkter, men det finnes alltid områder og vi kan forbedre oss på. Vi fant ut at det ikke var noen grunn til å vente lenger. Tidligere var vi opptatt av å vokse for å kunne levere bedre tjenester til kundene våre, men i år kan vi fokusere mer på å optimalisere driften. Det gir også bedre kvalitet til kundene.

Mer enn bare resirkulering

Bærekraftig drift handler om mer enn bare resirkulering av avfall. Det handler blant annet om hvem bedriften handler av, hvordan den bruker energi og vann, hvordan transport foregår og hvordan arbeidsmiljøet er.

Ferstad-Haagensen tror sertifiseringen utelukkende vil bringe med seg positive endringer. — Dette vil jo også gi kostnadsbesparelser for bedriften. Vi vil se på hvordan vi kan foreta med bærekraftige innkjøp, kanskje i større grad benytte oss av gjenbruk, og om vi kan spare mer energi.

Et grønt arbeidsmiljø

Miljøfyrtårn handler ikke bare om konkrete klimatiltak. En stor del av sertifiseringen går ut på å få økt besvissthet til HMS og fremme tiltak som skaper et bærekraftig arbeidsmiljø. Det handler om å være bevisst de ansattes trivsel, gjennom blant annet å sørge for gode arbeidslokaler og å forebygge belastningsskader på jobben.

Ferstad-Haagensen har tro på at sertifiseringen vil bidra til meningsfylt arbeid for de ansatte ved at arbeidet bidrar til stolthet og felles engasjement.

Grønne møter

I løpet av sertifiseringen vil Creative Heads vurdere forbedringspotensialet i de ansattes reisemønster. Hvordan får man flere til å benytte kollektiv transport til jobb, og hvordan kan de oppmuntres til å reise kollektivt ut til kundemøter?

Under pandemi og nedstenging er bedriften blitt godt vant med å gjennomføre videomøter. Nå vil de vurdere om det er greit å gå tilbake til den gamle måten, eller om det er best å fortsette med digitale møter. Målet er å kutte reisevirksomhet der det er mulig.

Camilla hos Creative har presentasjon om Miljøfyrtårn-sertifisering

Attraktiv leverandør og samarbeidspartner

Som en del av sertifiseringen får bedriften dokumentert sine miljøfremmende tiltak, noe som er nødvendig for å delta i enkelte anbudsrunder.

I anbudsrunder der det ikke er krav om miljøsertifisering, kan en sertifisert bedrift stille sterkere enn sine konkurrenter. Dette fortrinnet gir ringvirkninger i det lokale næringslivet, fordi det bidrar til at flere bedrifter gjennomgår sertifisering. Det er positivt for miljøet at flere blir med på reisen.

Ferstad-Haagensen forteller at Creative Heads ønsker å være en fremtidsrettet bedrift, og at sertifiseringen er et viktig tiltak for å kunne være en attraktiv arbeidsgiver i årene som kommer. — Vi håper også at sertifiseringen gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner og leverandør for andre aktører i næringslivet ved at de ser at vi tar et ansvar.

Veien mot Miljøfyrtårn

Det er en del rutiner som skal tas tak i og endres for å kunne bli sertifisert.

Det skal foregå ved siden av kjernevirksomheten, og derfor er Ferstad-Haagensen glad for at Creative Heads får hjelp fra konsulentselskapet Grønn jobb. Deres konsulenter skal veilede bedriften i hvilke områder som krever endring. Når man skal gå en ny vei, er det tross alt fint å slå følge med noen som har gått løypa før.

Hun forklarer: — Grønn jobb har lagt opp et løp for oss for hvordan vi skal få gjennomført sertifiseringen på den tiden vi ønsker. Det er planlagt ett til to arbeidsmøter per måned, hvor vi tar for oss ett og ett område av driften som skal forbedres eller endres. De sjekker for eksempel om vi har tilfredsstillende rutiner for HMS og gjennomføring av risikovurderinger, og sjekker hvilke leverandører vi benytter oss av.Som Miljøfyrtårn vil vi ha en plikt til å prøve å påvirke våre leverandører til å drive mer bærekraftig.

— Vi håper at både kunder og leverandører som enda ikke har tatt steget, vil følge etter og drive mer bærekraftig.

Grønn jobb skal hjelpe Creative Heads med de lange linjene i Miljøfyrtårn-sertifiseringen. De vet hva som ventes og kreves gjennom årenes løp. Det er mye arbeid involvert i å bli sertifisert Miljøfyrtårn — vurdering av innkjøp, håndtering av avfall, og en årlig klima- og miljørapport, for å nevne noe. Ferstad-Haagensen synes det er fint med noen som kan planlegge oppgavene. Det er verdt å investere i ekstern hjelp.

Målet er at Creative Heads skal være sertifisert Miljøfyrtårn innen sommeren 2022.

Les mer om Grønn jobb