Creativeheads

Markedsanalyse

Markedsanalyse innebærer å innhente informasjon om markedet. Dette er avgjørende for å kunne beslutte hvilke tiltak som må iverksettes, hvilke som burde avvikles og hvilke mål som er realistiske for ditt selskap. 

Ikon med mann som bruker laptop og pil som peker oppover

Hvorfor trenger du en markedsanalyse?

En markedsanalyse er en strategisk beslutning for både små og store bedrifter. Det en essensiell del av forretningsplanen og en viktig del av den daglige driften. Analysen gir deg oversikt over markedet du befinner deg i.   

Uten en god oversikt over markedet er det vanskelig å vite hva du er god på og hvilke områder du kanskje må forbedre deg på. Ved hjelp av en fullstendig analyse av markedet får du innsikt i hvem kundene dine er, hvem konkurrentene dine er, hvilke muligheter du har og hvilken risiko du løper.

Hvorfor velge Creative Heads?

Vi i Creative Heads utfører markedsanalyser for din bedrift for å avklare hvilke tiltak og målsetninger som faktisk er realistiske. Gjennom mange år har vi opparbeidet god innsikt og forståelse for dette, og vi har samlet data som støtter opp under vurderingene i analysen. For oss er det viktig at våre kunder har god forståelse av analysen. Derfor har vi alltid en felles og grundig gjennomgang sammen med deg. 
 

A i Creative-logo

Ønsker du en markedsanalyse?

Creative Heads henter inn viktig informasjon om ditt marked, slik at du kan ta beslutninger basert på fakta.

Utviklet av Creative, en del av Yes Group