Creativeheads

Verifone premium+, premium og basic payment

Verifone

Verifone er et stort internasjonalt selskap med hovedbasen i USA. Med 60.000 betalingsterminaler og mer enn 1,4 millioner transaksjoner, har Verifone gjort seg gjeldende på det norske markedet.

Verifone plakater på vegg
Verifone kundeservice banner
Verifone resepsjon med profilering

Vi har bistått med å gjøre komplisert teknologi til et forståelig budskap for folket – både språklig og visuelt. Vi har bistått med design av pakkeløsninger, profilering, kundecaser og presentasjoner, samt animert film om hvordan deres terminaler kan samarbeide med eksterne firmaer om rabattløsninger for deres kunder.

Verifone premium+ payment
Utviklet av Creative, en del av Yes Group