Nan - CEO

Nan er daglig leder hos Creative, og har i tillegg jobbet som prosjektleder i reklamebyrå siden 2000. Gjennom lang fartstid, har hun erfaring med mange forskjellige bransjer og produkter. Kundeoppfølging, møtevirksomhet, budsjettering og det å jobbe tett på de som jobber grafisk, kreativt og utførende i alle ledd er en naturlig del av hverdagen.

Som prosjektleder er hun bindeleddet mellom kunde og team i reklamebyrået.

Nan har jobbet med store annonsører/bedrifter gjennom mange år. Alt fra store prosjekter, til små lokale bedrifter. Nan har evnen til å se praktiske løsninger og følge et prosjekt fra ide til gjennomføring, uansett kanal/plattform.