Creativeheads

MacBook Air med nettsiden til Unica på skjermen

AS Unica

Vi har et veldig godt samarbeid med Creative Heads. De hjelper oss med annonser, søkemotoroptimalisering, Marketing Automation, ny nettside og innhold. De har i tillegg laget to reklamefilmer for oss. Vi får tett oppfølging fra deres rådgiver og prosjektleder, noe vi setter veldig stor pris på.

MacBook med nettsiden til Unica på skjermen

Med byråtjenestene fra Creative Heads har vi fått akkurat det vi så for oss da vi inngikk samarbeidet.

De rådgir oss underveis, og for mellomstore bedrifter som oss er det viktig å ha sparringspartnere på de tingene som er utenfor det vi holder på med i hverdagen. Vi får raskt svar på ting vi lurer på, og blir også foreslått alternativer til hvordan vi praktiserer vår digitale tilstedeværelse. Det finnes ikke alltid en fasit på hva som er best å gjøre, men Creative Heads foretar jevnlig tester for å se om metodene fungerer bra, eller om noe bør endres på for å optimalisere prosessene. Det fungerer topp!

Mobiltelefon med nettsiden til Unica på skjermen
Utviklet av Creative, en del av Yes Group