Creativeheads

VEV visittkort

VEV

Høland og Setskog Elverk og Romerike Bredbånd kontaktet oss fordi de ønsket å samle flere av sine tjenester i ett selskap og ha felles merkevare. For å møte fremtidige krav fra det offentlige, samt å skape en god struktur for deres kunder fikk vi forespørsel om navneforslag og gjennomføring av ny profilering.

VEV profilmanual
VEV profilmanual
VEV profilmanual

For selskapet var det viktig at det nye navnet bygget på historien og den lokale forankringen. Navnet på det nye selskapet er VEV.

En sømløs hverdag er vevet sammen i ett stykke. Ingen skjøter. Ulike farger og mønstre, men alt henger sammen. På samme måte som røtter er vevd sammen og danner et nettverk, et nettverk av tråder hvor alle representerer noe og bidrar til kvalitet og helhet.

vev.no

VEV annonse i magasin
VEV gif
VEV beachflagg
VEV kalender
Utviklet av Creative, en del av Yes Group