Creativeheads

Reblock logo med mørk bakgrunn

Reblock

Reblock er totalleverandør av modul- og containerbaserte løsninger for salg, leie og leasing. Basert på deres nye logo, har
vi laget splitter ny profil, kampanje for nytt navn, webdesign og profileringsartikler.

Reblock gif
Ikoner for Reblock
Dinosaur som kommer ut fra container fra Reblock

«I en verden hvor alle er like, vil vi være unike og gjøre det
vi har tro på. I vår verden er alt mulig»

Film i samarbeid med Goldbox

Reblock profileringsmateriell
Utviklet av Creative, en del av Yes Group