Creativeheads

Hvordan jobbe med CRO (konverteringsrate-optimalisering)?

CRO (konverteringsrate-optimalisering) er vel verdt litt tid og penger. Selv små grep kan gi deg stor gevinst, men hvordan skal du gå frem for å oppnå bedre resultater? Her får du svarene.

I vår andre artikkel om CRO går vi gjennom hva som er viktig å tenke på før du begynner med optimalisering. I denne oppfølgingsartikkelen tar vi for oss hvilke konkrete tiltak du kan iverksette for å optimalisere konverteringsraten.

Person som gestikulerer

Bruk dataanalyser når du skal jobbe med CRO

Mange som driver med markedsføring mener konverteringsraten kan økes bare ved å se på nettsiden og vurdere om noen endringer bør foretas. De har kanskje kunnskap om nettsider og har gode erfaringer med en viss type oppsett. Mange ganger treffer de med denne innfallsvinkelen. Likevel er sannsynligheten for at du øker konverteringsraten mye større hvis du glemmer alt du har erfart tidligere, og heller bruker data til å analysere tallene.

Gjør analyser av brukeraktivitet og la tallene fortelle deg hva som fungerer eller ikke. Tidligere erfaringer er også viktige, men de kan du bruke senere i prosessen for å foreslå endringer som du deretter A/B-tester.

Alle bedrifter og kunder er forskjellige, og måten du optimaliserer på kan derfor ikke være lik hver gang. Hvis du klarer å hente inn gode data og lese dem riktig, er sannsynligheten mye større for at du treffer med CRO-tiltakene dine.

Sjekk nettsiden din før du begynner med optimalisering

Før du begynner på selve konverteringsrateoptimaliseringen er det viktig at du sjekker at nettsiden din fungerer som den skal. Det er veldig få besøkende som kjøper av en nettside som ikke fungerer, eller som er vanskelig å bruke.

Fungerer nettsiden din i alle nettlesere?

Pass særlig på at nettsiden din fungerer like bra i alle nettlesere. Husk at de besøkende kanskje har andre vaner og preferanser enn du selv har. Selv om ikke skulle like Internet Explorer eller Safari, er det uansett noen som bruker dem som hovednettlesere. Hvis nettsiden din ikke fungerer på alle nettlesere vil brukeropplevelsen bli dårlig, og du taper både kunder og omsetning.

I tillegg til å fungere optimalt i alle nettlesere, må nettsiden også fungere på alle enheter. Noen bruker PC eller Mac, andre foretrekker mobilen eller nettbrett, og mange bruker alle sammen om hverandre. Nettsiden må passe til alle disse formatene, og den må også være lett å bruke uansett hvor teknisk anlagt du er. Du må også ha i bakhodet at brukere kan ha funksjonsnedsettelser, som for eksempel synshemning, som stiller krav til utforming av siden. En god huskeregel er: Kommer alle til å forstå hva de skal gjøre på nettsiden min uten å måtte tenke seg for lenge om?

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Er nettsiden tilpasset kundenes kjøpemønster?

Tenk også på at nettsiden bør være satt opp slik at den passer til dine kunders kjøpemønster. Hvis du for eksempel selger et produkt eller en tjeneste som har mange variabler, må disse presenteres på nettsiden på det tidspunktet da det er naturlig å ta en avgjørelse om disse variablene. Vurder også om det bør introduseres en seksjon med spørsmål og svar underveis i prosessen. Kort sagt: Prøv å sette deg inn i kundens situasjon og hva de trenger i møte med din nettside.

Gir du et godt nok inntrykk av produktene eller tjenestene dine?

Vurder også om du forklarer produktene eller tjenestene dine godt nok. Kommer det frem at du faktisk dekker det behovet kundene har? Her kan både tekst, gode bilder og eventuelt video bidra for å få frem hvordan tjenesten eller produktet ditt kan hjelpe akkurat denne besøkende. Husk igjen at alle kunder er forskjellige og behovet kan også være forskjellig.

Konverteringsrate-optimalisering steg for steg

Det første du må gjøre er å finne ut hva du ønsker å oppnå med nettsiden. Hva ønsker du at de som er på nettsiden skal foreta seg, og hvorfor?

Hva gjør de som besøker nettsiden i dag, og hvorfor? Det finnes flere systemer som analyserer brukeradferd, for eksempel  Google Analytics, Search Console og Hotjar.

Hvor detter kundene ut? Hvorfor forlater de siden? Prøver de å gjennomføre handlinger som ikke fungerer? Det er først når du sitter på konkrete data at du kan begynne å trekke slutninger.

Med bakgrunn i mønstrene du finner og slutningene du trekker, kan du lage noen forslag til endringer som så skal testes. Ranger endringsforslagene etter hva du tror vil fungere best, og start med den antatt beste. Eksempler på endringer er å lage et enklere kontaktskjema, flytte på visse knapper, legge til mer informasjon om produkter og tjenester eller lage en pop-up med en beskjed som dukker opp hvis kunden forlater handlekurven sin.

Basert på forslagene må du lage wireframes. Wireframes, eller trådskisser, er en visualisering av nettsiden din som tydeliggjør og planlegger designet. Skissene gis videre til en nettsidedesigner som oppretter en utkastversjon av nettsiden.

Hvis endringene er små kan du bruke verktøy for testing til dette, men større endringer må bygges fra bunnen.

Nå skal det testes. Det mest vanlige er A/B-testing. Ved A/B-testing ledes 50% av de besøkende til den gamle siden din, mens 50% ledes til den nye. På denne måten kan du se om endringen har en positiv effekt eller ikke. Du skal fortsette å teste til du har et resultat du kan jobbe videre med. Husk at det viktigste er hva bedriften sitter igjen med. Det kan hende at nettside A gir flest konverteringer, mens B er mer lønnsom for bedriften. Da er det selvfølgelig B du skal jobbe videre med.

Du skal vurdere dataene igjen, og lage nye endringsforslag som kan testes. Hvis du skal kunne gå videre, må resultatet hele tiden forbedre seg. Hvis det ikke blir bedre må du starte på nytt.

Det finnes ingen raske løsninger

Du blir egentlig aldri helt ferdig med CRO. De fleste bedrifter har et konstant ønske om forbedring, i tillegg til at teknologien hele tiden utvikler seg. Med andre ord finnes det alltid noe nytt å prøve for å øke konverteringsraten.

Det er veldig mange faktorer som spiller inn og det er aldri en fasit på hva konverteringsfreksvensen bør være. Derfor anbefaler vi at du setter opp de viktigste sporingene med en gang. Da vet du hva utgangspunktet er, slik at du hele tiden kan forbedre det.

Lykke til med optimaliseringen!

Utviklet av Creative, en del av Yes Group