Creativeheads

Hva er On-Page SEO?

Hva er On-Page SEO?

On-Page SEO er synlige optimaliseringer på et nettsted. Dette inkluderer optimalisering av tekst, bilder, videoer og andre designelementer på nettstedet. Målet med On-Page SEO er at nettstedet skal være brukervennlig og vise relevant og riktig informasjon som gir besøkende svar på det de søker etter. Dette vil føre til høyere rangeringer på relevante søketermer, som dermed tiltrekker seg mer organisk trafikk til nettstedet, og potensielle konverteringer.

Les mer
Hva er teknisk SEO

Hva er teknisk SEO?

Teknisk SEO er et samlebegrep for SEO-tiltak hvor man optimaliserer det tekniske på et nettsted, for å hjelpe søkemotorer med å lese, tolke og indeksere nettstedet i sine søkeresultater. Oppfyller nettsiden din mange av de tekniske kravene for en god, konverterende og brukervennlig nettside?

Les mer
Utviklet av Creative, en del av Yes Group